Sarger limmas på byggformen.	Sarglisterna på plats och limmas. Sicklingshållare och en sicklingshyvel Mätklocka för att kontrollera tjocklekar.  Sarglisten tunnas ut och formas Slipstenen Putsning av sarglisterna och klossarna på insidan.  Påritning av bottens kontur innan utsågning. Centrering av sargkransen på bottenämnet. Mitt verktyg för att markera tjocklekarna på insidan.  Välvningshyvlar. Skäfte, ett gräs med naturligt slipmedel för slutfinisch. Dags för limning av botten på sargkransen. Limning av botten på sargkransen.   Välvningshyvlar. Välvningshyvlar. Förbereder och ritar ut snäckans form. Snäckans utformning. Skruivlådans utritning. Tar bort överflöd av material på snäcan. Limmar sarglister för locket.   Skär ådergraven för inläggningsådern.