REPARATIONER

Reparationer

I ateljén utförs noggranna uppställningar och restaureringar av violinfamiljens stråkinstrument. Alla förekommande arbeten utföres, alltifrån omtaglingar och tumläder på stråkar till stall, justering av greppbrädor, skruvar, spricklagningar, lackskador, ny hals osv. Du får alltid en bedömning och kostnadsförslag inför en reparation.

Uppställning. Det yttre du kan göra och justera på ett färdigt instrument kallas för uppställning. Ett bra instrument – ja, alla instrument förstås – behöver en bra uppställning för att komma till sin rätt. Det här är något där kunnande och erfarenhet betyder väldigt mycket. Injustering av ljudpinne, stall, greppbrädans och översadelns utformning och strängar – allt är betydelsefullt för klangen, dynamiken och spelbarheten och till slut själva musicerandet – det som det till sist handlar om.

Uppställningen av instrumentet berör alla delar som går att justera efter att instrumentet är byggt och efter dina egna behov. Det är greppbrädan, översadeln, stallet, ljudpinnen, skruvarna, halsgreppet, strängarna, stränghållaren, ev. stackel och även stråken.

Ibland kan det också behövas mer genomgripande arbeten för en korrekt uppställning – som att "sätta om" halsen för att komma till rätta med felaktig höjd eller centrering, och att tillpassa en ny basbjälke för att bättre kontrollera lockets styvhet och smidighet.

 

 

Peder Källman Violinbyggare

Innehavare av Mästarbrev - Din garanti för yrkeskunnande