Peder Källman Violinbyggarmästare

I min barndomsfamilj var musik en viktig del i det vardagliga livet. Jag själv började spela fiol när jag var nio år och som 19-åring flyttade jag till Göteborg och utbildade mig där till musiklärare. Efter några år tog min passion för hantverk en ny väg då jag fick möjlighet att utbilda mig till violinbyggare. Det var under åren 1982-1986. Jag hade glädjen att som lärare och mästare få ha violinbyggarmästare Carlo Bergman från Helsingfors. Carlo förmedlade den italienska byggtraditionen som han haft med sig från sin egen utbildningstid i Cremona på slutet av 50-talet. Där var italienska mästare som t ex Giuseppe Ornati, Pietro och Gaetano Sgarabotto lärare.

Sedan 1986 har jag varit verksam i egen ateljé. Jag har också arbetat tillsammans med kollegor i perioder och som lärare på violinbyggarutbildning. Jag erhöll Gesällbrev efter min utbildning 1986 och Kungl. Maj:ts Mästarbrev 1990. 1997-2000 var jag ansvarig och huvudlärare för den då återupptagna violinbyggarutbildningen under Högskolan Dalarna. Åren efter millenieskiftet har jag haft egen ateljé i Falun. Hösten 2009 har jag åter flyttat till Göteborg och etablerat en violinateljé med nytillverkning, reparationer och försäljning.

Jag har under åren deltagit i ett antal inhemska och utländska Masterclasses i olika ämnen som rör violinbyggande och reparationstekniker som t.ex. "Vernix 2000" i Puerto Rico, en stor internationell sammankomst av aktiva violinbyggare från de flesta världsdelar med syfte att förmedla och dela den senaste forskningen och de senaste kunskaperna kring klassisk cremonesisk lackeringskonst med namn som Samuel Zygmuntowicz, Joseph Curtin, Geary Baese - den sistnämnde som jag också deltagit i praktisk Varnish Masterclass för, 2003.

Jag är grundande medlem av SVM – Sveriges Violinbyggarmästare och S.V.I.T. – Svenska Violinbyggare Italiensk Tradition.

Visa karta Kontakt

 

SVM SVIT

 

 

Mästarbrev

 

Peder Källman Violinbyggare

Innehavare av Mästarbrev - Din garanti för yrkeskunnande