Träffas efter överenskommelse.
Under våren tas reparationer emot endast i begränsad omfattning.

 

Violin Peder Källman 2013 "Strad 1716 Cessole"