Träffas efter överenskommelse.
Reparationer tas emot endast i mycket begränsad omfattning.

 

Violin Peder Källman 2013 "Strad 1716 Cessole"